Ďakovný list od FORLIFE n.o.

Važený pani Czafrangóová,

dovoľte mi touto cestou srdečne poďakovať za poskytnutie hmotného daru pre propagačné účely celoslovenskej konferencie sestier a pôrodných asistentiek v celkovej cene 600 EUR.

300 ks ozdobných keramických zvončekov sme rozdali účastníkom konferencie z celého Slovenska, ktorí si tak, vďaka Vám, mohli zobrať domov pamiatku z mesta Komárno.

S pozdravom,

Mgr. Viktor Dudáš
Riaditeľ FORLIFE n.o.

V Komárne, dňa 18.10.2013

[PDF]