Moddom Bratislava

Každý rok sa zúčastňujeme na domácich a medzinárodných výstavách a jarmokoch. Naším poslaním je, aby sa naše výrobky dostali do povedomia čo najširšej cieľovej skupiny. Radi vyhovieme požiadavkám, kde formou workshopu môžeme predstaviť procesy výroby keramiky.

Po vyhratí grantu nadácie Gábora Bethlena sme sa vedeli predstaviť na domácej výstave nábytku, bytových doplnkov a interiérového dizajnu Moddom v Bratislave, kde sme mali možnosť ukázať záujemcom naše novo vyrobené keramické predmety.