Výstava a trh keramických tvorieb v obci Iža

Dňa 26. júla 2014 obec Iža usporiadala 1. KOKASFESZTIVÁL, na ktorý bol pozvaný aj Kreativ Art Stúdió – Galéria. V bohatej ponuke sme mali ručne vyhotovenú keramiku: vázy, šálky, črepníky na kvety a iné ozdobné predmety, ktoré si mohli kúpiť návštevníci. Tešíme sa, že sme boli aktívnymi účastníkmi festivalu.