KURZ PRE DOSPELÝCH

Ponúkame kurzy pre dospelých:

VÝTVARNÉ UMENIE
• Maľba: olej, akryl, akvarel,
tempera, gvaš, zátišie, krajina,
rozvíjanie zručností na miešanie farieb
• Grafika: linoryt, uhlík, grafit, tuš, študijné kresby, portrét, akt, anatómia, kresba postáv
• Umelecký priemysel: keramika, práca s hlinou, hrnčiarskym kruhom, reliéf

TANEČNÉ UMENIE
• Latinsko-americké tance: mambo, salsa,
samba, cha-cha-cha, rumba, jive, rocky
• Spoločenské tance: anglický valčík,
viedenský valčík, tango
• Ľudový tanec

Informovať sa môžete:
Medzi 8:00-17:00 hod. v Komárne na adrese Nám. gen. Klapku 7, v budove Kreatív Art Studio-Galéria pri Svätej trojici vo dvore, alebo na:

info@kreativartstudio.com
+421 35 777 1525 +421 948 455 486 +421 944 235 432