Ďakovný list od telesne postihnutých detí

Vážená pani Czafrangóová!

Dovoľte mi touto cestou srdečne poďakovať za poskytnuté hmotné dary, ktoré ste nám darovali na Katarínsku zábavu do tomboly (keramické srdiečka) v cene 700 euro a pre telesne postihnuté detí na Mikulášský deň (keramické zvončeky) v cene 300 euro.

350 zvončekov sme rozdávali detičkám aby mohli zavesiť na vianočný stromček z čoho mali veľkú radosť a srdiečká sme dávali do tomboly ktoré boli veľmi vzácne pre našich hosťov.

S pozdravom,
Magdaléna Horváthová
predseda ZO RTPD č.75
Komárno

[PDF]