Deň obce - Búč

Kreativ Art Studio sa zúčastnilo na dni obce Búč výstavou keramických produktov.