Jarmok Simon-Júda

Je pre nás veľká radosť, že aj tento rok sme sa vedeli zúčastniť na jarmoku Simon-Júda, ktorá sa zorganizovala už 469. krát. Zase máme za sebou príjemný a aktívny jarmok s veľa návštevníkmi.